Gunnel Tjäder Logo 100 px

Gunnel Tjäder form och hantverk

Jag har drivit eget som konsthantverkare i Kiruna sedan 1996. Mitt företag heter "Gunnel Tjäder  Form och hantverk"
Inom det textila arbetar jag med textiltryck, sk screentryck  på ylle. Det blir till allt från små dekorer till mina renskinnsarbeten till stora konstverk. Norrskenet återkommer i mina ulltryck både i större och mindre format.  Min CV>>

I have been running my own arts and crafts business  "Gunnel Tjäder Form och hantverk" in Kiruna since 1996.
In textiles, I work with textile prints, screen print, on wool. The wool prints become both large-scale artworks and décor on my reindeer leather products. The Northern Lights are a recurring theme in my wool prints, both large and small-scale.   My CV>>

Foto Kent Tunlind

Ull och renskinnshantverket hittar du i Ateljénord ´s butik i Kiruna och ett urval i vår webshop på ateljenord.com. 
Jag gör även uppdrag åt företag och institutioner, tex kundanpassade minnes- och representationsgåvor >>
Återförsäljare; Icehotel shop, Fjällboden STF Abisko, Kiruna Bokhandel och Shop in Lapland

You find the wool and reindeer skin craft products in the Ateljénord shop in Kiruna and there is a selection on-line on ateljenord.com. 
I also take assignments for companies and institutions, for example customised commemorative and corporate gifts >> 

Retailers: Icehotel shop, Fjällboden STF Abisko, Kiruna Bookshop and Shop in Lapland.

Kundanpassat hantverk för Icehotel shop / Customized craft for Icehotel shop

 allmogemåleri / folk art painting

Jag har mina rötter i byn Kitkiöjoki i norra Tornedalen så det tornedalska allmogemåleriet ligger mig varmt om hjärtat. Kunskaper i allmogemåleri, äldre måleritekniker och material, har jag fått genom att gå som elev hos framlidne konservator Paulus Aili. År 2003 fick jag Skandinaviska Färgskolans Gulddiplom som dekorationsmålare, efter att ha gått skolans spetsutbildningar inom dekorativt måleri. Hör gärna av dig om du vill få någonting målat. Det kan vara möbler, både äldre och nytillverkade, eller dekorationsmålning interiört, tex på väggar och skåpluckor.  

I have my roots in the village of Kitkiöjoki in the north of Tornedalen (the Torne Valley), so I have a soft spot for the Tornedalen style of folk art painting. I gained my knowledge of folk art painting, ancient painting techniques and materials when I was a student of the late Paulus Aili, the conservator.  In 2003 I was awarded the Gold Diploma of the Colour Academy in Stockholm for decorative painting, having completed the Academy's advanced training course in decorative painting.
If you wish to have something painted, do get in touch. It could be furniture, both old and new, or interior decoration, for example on walls and cupboard doors. 
 
 

Inspiration till mitt skapande hämtar jag från mina rötter i Tornedalen, från min hemstad Kiruna och inte minst från Lapplands fantastiska natur.  

I find inspiration for my creations in the Torne Valley, in my home town of Kiruna, and in particular from fantastic Lapland.

Gunnel Tjäder  Form och hantverk
Föreningsgatan 41 
981 32 Kiruna, Sweden    

e-post / e-mail

Telefon / phone

 + 46 (0)70 671 8064

Meddelande / message

Foto Kent Tunlind

 Ateljénord hantverksbutik i Kiruna
Välkommen att besöka vår butik Ateljénord nästa gång du är i stan!  Vi är en grupp konsthantverkare i Kiruna som driver hantverksbutiken Ateljénord och  hemsidan ateljenord.com tillsammans. 

Ateljénord handicraft shop in Kiruna

Next time you are in town, why not visit our shop, Ateljénord. We are a group of artisans in Kiruna who together run  our craftshop Ateljénord and the website ateljenord.com.   Welcome!

Ateljénord
Lars Janssonsgatan 23
981 31 Kiruna, Sweden
+46 (0)980 17908
Öppettider   
Måndag - fredag     12:00 - 18:00
Lördagar                  10:00 - 15:00
Opening times
Monday to Friday  12 noon – 18:00
Saturday                  10:00 - 15:00

Gunnel Tjäder  Form och hantverk
Kiruna, Sweden